Език и манталитет

Език и манталитет
Автор: колектив
250 страници
2004 г.

Книгата представлява сборник от 4 изследвания над взаимодействието между езика и манталитета като разработките включени вътре са следните:

Език и манталитет (към въпроса за методологията на изследването), Стефана Димитрова

Емоции и манталитет (върху материал от български и полски фразеологизми за емоции), Снежина Карагьозова

Съдбата на турските заемки в българския език като отражение на някои характерни черти на националния манталитет, Максим Стаменов

Внушения за цвят в петокнижието и национален манталитет, Мони Алмалех

Сборника предхожда изданието “Език и идиолект” (2006), като заедно с него са опит за събиране на значими изследвания над идиолекта и манталитета на говорене, които днес са особено интересни. Статиите са богати на информация и са подходящи и за специалисти от други области.

Понеже е трудно да ги коментираме от научна гледна точка – ние не сме мерило – можем да кажем, че като общообразователно четиво те могат да бъдат полезни с това, че ни запознават как могат да бъдат разглеждани тези полета от познанието ни за езика, речта и хората. И понеже езика и манталитета са силно свързани хубаво е да подкрепим нашите усещания с малко конкретни данни от научното поле, над което работят нашите учени и изследователи.

No comments:

Най-четени материали