Речник на литературните термини

Речник на литературните термини
Автор: Тодор Беров
280 страници
2003 г.

Този литературен речник съдържа над 900 термина от полето на литературата и близките нейни области, които имат общо с предмета й. И веднага поясняваме, че включването на реторически фигури, стилистични тропи и други подобни терминологични групи се явява неизбежно поради самото битие на литературата, която борави с тях.

Изключително полезни са описанията на стилове, течения, жанрове и може да се каже, че подобни книги могат да функционират не само като справочен апарат, но и като учебници. Разбира се, че подобно изследване е обречено никога да не достигне изчерпателност поради твърде големият обем на терминологията. Със сигурност и тук ще се случи да не открием дадено понятие, но за сметка на това влезлите в книгата термини са развити подробно и много често са придружени от чудесни примери. Едно от най-големите предимства на речника е, че е той е почистен от случайни термини и авторът не си е позволил да пълни с произволни понятия, но много прецизно е очертавал границите на своето изследване.

Може да се каже, че книгата е по-добре разработена от предишните речници на литературните термини. Те съдържаха дълги и пространни статии, но първо там броя на термините беше значително по-ограничен и придружен от оценъчни ноти, които нараняваха в някаква степен и без друго сложното усещане за обективност. Тук е положен обемист труд и речника наистина може да бъде много полезен ако му отделим време.

No comments:

Най-четени материали