Най-старите книги

Когато се говори за най-старите книги често се споменават глинените плочки от Месопотамия, които са датирани около 3500 години пр.хр. Най-често тяхното съдържание е свързано с покупки и списъци с провизии и дългове, които са записани и съхранени. Разбира се, сред тях учените постоянно откриват и текстове, които имат литературна или историческа стойност.

Около 2500 г. пр. хр. египтяните намират папирусите за по-удобни. Открити са папируси дълги 144 крачки и широки до метър. На папирусите се е пишело с тръстикови химикалки.

Римляните възприемат тази форма за удачна, но подменят папирусната хартия с кожи от овце и така се появяват пергаментите. По същото време е известно от исторически книги съществуването на келтски библиотеки, които съдържали книги изписани на пръчки. Тези келтски книги са съществували до около 600 - 800 години сл. хр. когато са унищожени. Известно е, че някои от гръцките историци са посещавали келтските библиотеки за да изучават историята и древните писания на автохонното население на Европа - Келтите.

No comments:

Най-четени материали