Произход на думата "book" на английски

Думата "книга" на английски "book" идва от староанглийската дума "boc" и старогерманската "bok", която е свързана с думата "beech" (бук). Думата "буква" на български език също призлиза от думата "бук". Ранните индо-европейски писания са били изписвани върху плочки от дървото бук.

Латинската дума "codex", която днес означава вид книга някога е означавала "дървено блокче".

No comments:

Най-четени материали