Кратка история на Викингите

Кратка история на Викингите
Автор: Джонатън Клемънтс
300 страници
2009 г.

„Кратка история на Викингите” е приятна книга изпълнена в духа на поредицата, която започнахме да представяме. За сега поредицата е от три книги (за келтите, за викингите и за близкия изток), но се надяваме, че ще продължат да излизат още издания в нея, които да представят и други култури с относително загубени следи.

Тази книга представя Викингите в светлината на техния бит, взаимоотношения с другите народи, както и разбира се, с римската империя. За съжаление успоредно на книгата слушах и едни чудесни лекции за викингите от една друга отлична поредица така, че ми се губи ясната граница кое от къде е дошло като информация, но книгата е питателна, не затруднява с прекомерно претрупване на факти, но и не олеква с празнословия. Запознава ни с много интересни навици на Викингите, с военнните им набези, агресивното им поведение спрямо съседни народи, високото ниво на изработване на плавателни съдове, взаимствано от келтите и дообогатено.

Засягат се теми от областта на митовете, откриването на Виниленд, стъпването на остров Англия и много други теми, които очертават една по-реалистична картина за европейското средновековие. И как викингите се вписват в него.

Трудно е да се дефинира понятието древни общества, в случая името на раздела, в който помествам тези книги е повече условно.

No comments:

Най-четени материали