Речник по българска стилистика

Речник по българска стилистика
Автор: Христина Станева
380 страници
2002 г.

Този на пръв поглед малък речник има какво да предложи на своите читатели поради добрия подбор и изложение на информацията. Макар, че включва само 260 статии, които при един съвсем бегъл поглед изглеждат относително малко, всъщност речника предлага много информация и статиите са най-често подробно разработени, което означава, че дори да сме приблизително наясно текста съумява да обогати познанията.

Предметният показалец е оформен много приятно и въпреки, че не е в азбучна последователност представлява на свой ред много добър справочен апарат, който систематизира и подрежда статиите. В този смисъл би било полезно той да бъде следван поради подадените в него логически връзки между отделни статии.

И тук могат да бъдат открити термини, които са описани в други тематични речници, но в този конкретен случай изследваното поле, както и самата материя, се сливат и се допират до други области и само може да бъде от полза да видим различни трактовки.

Може да се каже, че е добър и за ученици поради яснотата на изложението, която няма да ги отблъсне от материята.

No comments:

Най-четени материали