Популярна реторика, Боримир Кръстев

Популярна реторика
Автор: Боримир Кръстев
2005 г.
182 страници

Книгата се занимава с красноречието, като е разделена най-общо казано на две части. Едната част прави преглед на случаите на нарушение на правоговорните правила във фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексиката, което има отношение към приучването как да избягваме тези грешки. Нарушаването на правоговорните правила нарушава красотата на речта и дразни слуха на аудиторията. Автора е много прав като казва, че “се налага да припомним основни правила”. Тук единствено можем да вмъкнем една малка бележка под линия, че понякога тъкмо въз основа на неправилната реч един оратор може да изведе настроение, да изведе нова тема, да предизвика интерес с преднамерена грешка и т.н.

Но казвайки това следва да споменем втората част от неговото изследване, която се съсредоточава над това да опише един голям брой от езиковите средства за красива реч, които са и реторически фигури и стилистични и други поради което събрани под общото наименование езикови средства. Там той не пропуска да отбележи огромното разнообразие от възможности като сред тях са и преднамерената употреба на неправилни форми, на диалектизъм и много други, които могат да послужат като инструменти в работата на оратора.

Това богатство не пречи да се научим да говорим правилно преди да започнем да импровизираме.

No comments:

Най-четени материали