Реторика, Аристотел

Реторика
Автор: Аристотел
1993 г.
240 страници

Това е първото издание на “Реторика” на Аристотел преведено от старогръцки от проф. Д-р Александър Ничев . Няма да правим преглед на съдържанието й, защото то и без много коментари се счита за фундаментално изследване над реториката и поетиката. В книгата е включен и прекрасен предговор от проф. Д-р Александър Ничев, който обогатява много представата за труда на Аристотел и коментира в подробности текста. Можем да кажем, че предговора е също доста интересен.

No comments:

Най-четени материали