Проблеми на реториката, Д. Александрова

Проблеми на реториката
Автор: Д. Александрова
1985 г
150 страници

Тази малка книга е една от най-добрите в областта на реториката. Вярно е, че може да има и по-стари български издания, с които не сме запознати, но от последните двайсетина години тази е сред добрите. Книгата има стойност на учебник, систематизирана е добре, изчерпателно разяснява и дава много информация. Това, което е безкрайно тъжно е, че е намерена от нас случайно.

Основните глави в книгата са: Предмет на реториката – ораторско изкуство и реторика, родове и видове на ораторското изкуство, интердисциплинарният характер на реториката и нейните функции, аудитория и слушател; Ораторски стил – за и против категорията “ораторски стил”, форманти на ораторския стил, качества на ораторската реч; Критичен поглед към Неореториката – един портрет в щрихи, основни направления в неореториката.

Това е съдържанието на книгата и то е доста добре представено в текста. Реторическите фигури са придружени от разясняващи и допълващи примери, което е ценно и лесно се усвоява.

No comments:

Най-четени материали