Месопотамски митове, Хенриета Маккол

Месопотамски митове
Автор: Хенриета Маккол
94 страници
2004 г.

Книгата разглежда в основни щрихи източниците – клинописни глинени плочки и парчета от тях, в които са открити основните месопотамски митове - за Гилгамеш и този за сътворението на света. Разгледани са и някои от по-кратките митове като този за Етана-Киш, Ерра, Ищар, Нергал - Ерешкигал, Анзу и Адапа.

В текстовете на книгата има любопитни информации, но най-вече цитати от оригиналните текстове, които дават по-ясна представа за начинът, по който митовете на месопотамия действително са изглеждали. Предлага се кратък исторически преглед на етапите в дешифровката на клинописните текстове и някои щрихи на културната традиция в месопотамия.

Определено за една първоначална среща с месопотамската култура тази книга е полезна, но тя не се задълбочава изследването. От друга страна ако целта е най-общо запознанство с материята това е един чудесен текст и е написан на много приятен език. Можем също да кажем, че тя буди сериозен интерес и любопитство към по-нататъшни срещи с месопотамската култура.

No comments:

Най-четени материали