Скритото знание – свещенните книги на древен египет

Скритото знание – свещенните книги на древен египет
Автор: Теодор Леков
544 Страници
2004 г.

Рецензия Вера Дахер

Книгата разглежда свещенните текстове и книги на древните египтяни, които включват «текстовете на пирамидите», «книга на мъртвите», «текстовете на саркофазите» и други текстове и книги. Набляга на магическата литература на свещеното слово наричана още меду-нечер – слово на бога.

Книгата обхваща много подробно изброените по-горе текстове, четливо е написана въпреки сложността на египетската култура и вярвания. Хубавото в нея е, че има снимков материал, който много помага в разбирането на материята. Ценннно тук е и хронологичната таблица, която авторът е изложил, на познатите на науката царе, която включва 32-ма древни египетски владетели по династии и приблизителни дати.

Погребалната литература е основния източник на нашите знания за египетските представи за отвъдното и света на боговете, за мястото на човека в космоса, за живота и безсмъртието. Погребалните текстове са изписани върху камък, дърво, папирус и по стените на гробниците и саркофазите. Те заемат голяма част от египетската култура и разказват за съществувалата преди хилядолетия цивилизация. Цялото изкуство на Древен Египет е свързано с техните вярвания в отвъдното.

За съжаление в тази книга няма речник, но прекрасен речник на терминологията е изложен в една от следващите книги на същият автор, която се казва «Религията на древен египет».

No comments:

Най-четени материали