Религията на древен египет, Михаил Коростовцев

Религията на древен египет
Автор: Михаил Коростовцев
456 страници
1999 г.

рецензия: Хелиана Стоичкова

Книгата на Коростовцев разглежда зараждането и развитието на култовете към египетските богове през времето на старото, средното и новото царство в Египет. В началото боговете са представени с оглед на населеното място, в което се появяват или са възприети, а впоследствие и популяризирани от жреците. Описани са в подробности трансформациите на някои от боговете един в друг, преливане на митологични черти от едно божество към друго и също така и някои ритуали в тяхното почитане.

Книгата съдържа информация за някои от основните митове като например този за Изида и Озирис. Разгледано е взаимното влияние на египетската космогония над юдеизма и християнството като са представени и информации за взаимодействието на културата на Египет с тази на древните гърци и римляни. Специална глава е отделена на Есхатон, който се опитва през 14 в. преди хр. да въведе монотеизма, който опит е прекратен с лекота още с настъпването на неговата смърт.

Книгата е интересна и съдържа много информация. За съжаление се налага да споменем огромният брой от правописни грешки направени вероятно от бързане при издаването. Не е фатално това качество, но би било хубаво ако те не съществуваха.

No comments:

Най-четени материали