Древният Филипопол, арх. Матей Матеев

Древният Филипопол
Автор: арх. Матей Матеев
143 страници
1993 г.

Тази книга съдържа подробна и добре предложена информация за древният вид на град Пловдив. В нея са разгледани градоустройството на стариния град, античния стадион, античният театър, агората, култови и обществени сгради и водоснабдяването. Всички те са представени с детайли и подробности. Наличен е и снимков материал, който обогатява представата за описаните архитектурни постижения в древния Филипопол.

Книгата е малка, но съдържателна и може да бъде полезна не само на архитекти като дава по-богата представа за културата на античността.

No comments:

Най-четени материали