Съучастникът, Фридрих Дюренмат

Съучастникът
Автор: Фридрих Дюренмат
289 страници
2003 г.

Много рядко авторът на една пиеса се ангажира да направи собствен подробен анализ на творбата си, което виждаме при Дюренмат. Пиесата “Съучастникът” може и да е част от швейцарския културен фонд с огромна стойност, но как се приема от българската публика е нещо, което аз в момента не зная.

Пиесата е 100 страници, а коментарът към нея - 180 и действително ако обърнем внимание на него ще видим много интересни наблюдения на автора какво е вложил съзнателно в творбата и какво очаква да видим в нея. Като краен резултат книгата е едно намигане към всички, които пишат драматургия.

От друга страна това пределно разясняване на заложените в пиесата идеи за нейният смисъл и изпълнение може да подведе някои читатели действително да си мислят, че пиесата е с ниско качество и е имала нужда от разяснения. Дюренмат сам предупреждава, че не прави опит да обяснява смисъла, но желае да коментира труда си по пиесата. Аз намирам това начинание за вдъхновяващо и би било хубаво повече творби да са придружени от подобни разработки, защото тогава ако желаем можем да надникнем отвъд оригиналния текст и през очите на автора.

No comments:

Най-четени материали