Упражнения по стил, Реймон Кьоно

Упражнения по стил
Автор: Реймон Кьоно
2000 година
110 страници

Книгата съдържа 99 вариации на една и съща история разказана по 99 различни начина. Тази оригинална идея не само забавлява и звучи интересно, но и представлява един своеборазен учебник по стилистика поради, което сме я позиционирали в секция Стилистика.

Не бива да учудва това решение, тъй като самото съществуване и гръбнак на книгата представлява идеята за екпониране на различни стилове и похвати за постигане на разнообразни ефекти на разказване. Начинът, по който тази идея е реализирана е оригинален и често може да послужи за пример когато говорим за стила на някой автор, не защото е обхванала всички възможни стилове, но защото играе с идеята за стила и го прави много добре.

Реймон Кьоно е автор на множество есета, стихове и романи.

No comments:

Най-четени материали