За поетическото изкуство, Стефан Цанев

За поетическото изкуство
Автор: Стефан Цанев
2005 г.
200 страници

Първото впечатление от книгата неизменно е луксозното изпълнение и видът, който й придава особен чар като книжно тяло. Вярно е, че корицата и хартията са най-нищожното в една книга, макар и същевременно важни, но трябва да признаем, че в този случай са направени да бъдат красиви и изискани.

Като оставим хубавото художествено оформление на страна, без да обърква това, че започнахме отзад напред, трябва да признаем, че текста заслужава добри думи. В първа и втора част, съответно “за техниката на стиха” и “за поетическият език” авторът е систематизирал едно познание, което може да бъде открито и на други места, както той самият признава, но като достойнство трябва да изтъкнем чудесната подредба в изложението, изключително приятният език и елементите на лично присъствие на автора под формата на коментарни вметки, които са развлекателни, искрени и на някои места поучителни, но в добрия смисъл на думата. Макар, че някои от тях може и да подразнят част от аудиторията занимаваща се с писане на поезия, дано е за добро.

В трета част озаглавена “за мисията на поезията” са включени текстове на Стефан Цанев по различни въпроси касаещи поетичното изкуство, но не само. Текстовете са прями, предизвикателни на някои места, на други са предложени като изповед и дори критика на различни явления от нашият културен, обществен и политически живот.

No comments:

Най-четени материали