Художествени модели на древността, Иван Маразов

Художествени модели на древността
Автор: Иван Маразов
390 страници
2003 г.


Иван Маразов е направил превъзходно изследване, нямащо български аналог, на древното изкуство. Той е обяснил и структурирал целия понятиен апарат касаещ хилядолетията преди нас. Съзнателно или не ни е въвлякъл в света на архаичния художник очертавайки коректно географския фактор и епохата. Изключително богатият снимков материал прекрасно кореспондира с текста.

Академичният дух на изложението, от друга страна, в някаква степен възпрепятства масовия читател , което не намалява достойнствата на четивото.

No comments:

Най-четени материали