Architecture in the 20th century, Peter Gossel and Gabriele Leuthauser

Architecture \in the 20th century\
Автори: Peter Gossel, Gabriele Leuthauser
2005 г.
В 2 книги – общо 600 страници.

Това е едно от множетвото издания на Ташен посветено на архитектурата на 20 в. Разделено на две части като първата книга обхваща периода от 1884 до края на втората световна война, а втората е от следвоенните години до 2004 г.

В книгата са зстъпени всички примери, които ще се видят и в други подобни издания, но има и допълнителна информация включваща различни гледни точки към фасадите на сградите, множество разпределения както и интериорни снимки.

Всяка снимка е придружена с кратък коментар като основният текст е семпъл, но изчерпателен. Хубаво е, че започва разглеждането на архитектурата не само за последният век, но и годините още от 1773 година до началото на века коментирайки ги в отделна глава като подготовка за модернизма.

Снимките са с много добро качество въпреки, че голяма част от тях са стари чернобели фотографии.

Най-четени материали