Андора, Макс Фриш

Андора
Автор: Макс Фриш
104 страници

Андора започва леко колебливо и създава настроение едва след 10 – 15 страници, но там някъде започва да назрява полето, над което Макс Фриш хладнокръвно ще направи своята дисекция на човешката низост, слабост, интригантство и страх, които са не просто мръсни, но и вечни.

Фашизма, евреите, немците – тематика, която ще преследва човечеството още дълги години е застъпена през призмата на низко притиснати от обстоятелствата хора, които са готови на всичко за да оцелеят. Грозната истина за агресора и агресията на жертвата е изведена просто и успява да сплаши.

Ако говорим за внушения то те не са напудрени с тежки фрази. Но това, което знаем е, че винаги ще има агресори, винаги ще има жертви и винаги ще ги има и оцеляващите и вярващите в една твърде лична истина.

Повече за Макс Фриш от Уикипедия

No comments:

Най-четени материали