Елементи на социологията, Анри Мендрас

Елементи на социологията
Автор: Анри Мендрас
250 страници

Книгата е на практика учебник по социология – история, теории, основни паралели и понятия разказани увлекателно и с много подробности. Разбира се тя не се ограничава до основите на социологията, но е прекрасна за въвеждащ курс в областта.

Поради своята широта и естествени допирни точки с културологията, етнологията и социалната психология учебника може да бъде полезен в интердисциплинарни изследвания с още много други области като политология, журналистика, история и др.

Анри Мендрас е един от създателите на съвременната френска социология. Настоящото издание е претърпяло редица редакции през годините за да добие своите качества.

No comments:

Най-четени материали