Характерология, Ги Палмад

Характерология
Автор: Ги Палмад
127 страници

Книгата е от поредицата „Que sais-je?” и е в съответният маниер кратка, но съдържателна. В нея са включени основни теории на така наречената характерология, обяснени с инструментариума на психологията. Разгледани са в няколко раздела соматична морфология, психоаналитична характерология, клинична и корелационна характерология и други.

Като цяло книгата дава известна представа за отношенията между видовете характери, изследването на характерите и нравите от психологията и какви са постиженията на учените до момента. Бидейки една от най-бавно развиващите си науки психологията дава доста широко поле за размисъл и развитие и не може да не се признае, че въпреки напредъка, онова, което я вълнува днес е вълнувало и древните гърци и те също са работели по подобни проблематики. Това разбира се, не е проблем на науката, но на материята, с която тя се занимава. Характерите на Теофраст са показно, че още тогава известни размисли е имало по въпроса. Днес тази материя е обхваната по един по-систематизиран и научен начин и може да бъде любопитна в книгата Характерология.

И не на последно място, книгата е написана на един разбираем език и има за цел да осветли въпроси около материята, а не да ги затъмни.

No comments:

Най-четени материали