Културна Антропология, Ричли Х. Крейпо

Културна антропология
Автор: Ричли Х. Крейпо
2000 г.
405 страници

рецензия Хелиана Стоичкова

Това е книга с широко скроена и впечатляваща структура. Самата област Културна Антропология предполага да се борави с любопитни подробности от палитрата на културния фонд на човечеството и тази книга успешно подрежда купищата познание предлагайки многобройни отправни точки.

“Как да разбираме себе си” е изведено като под заглавие и напълно отразява популярно изложената информация. Някои от засегнатите теми са култура, политика, социална среда, род и семейство. Труда прави финни съпоставки, които не се натрапват, но провокират размисъл.

Културната Антропология не е популярна сред масовата аудитория макар да става все по-модерна наука. Тази книга позволява на по-големи аудитории да бъдат приобщени към фонда от познание за човека като система от норми на поведение, социални задръжки, приоритети, начин на мислене, боравене с катогории – морални и обществени.

Макар, че често възникват въпроси относно периметъра на изследваната област по отношение на застъпващите се тематики със Социологията, Етнологията и Социалната психология тази книга може да бъде само и единствено полезна на обучаващите се в споменатите области поради своята широта.

Не на последно място е редно да споменем, че тя не затормозява сетивата с тежък и заплетен изказ, но напротив едно от основните качества на текста е, че ни освобождава напълно в извличането на информация.

No comments:

Най-четени материали