Поетика на прозата, Цветан Тодоров

Поетика на прозата
Автор Цветан Тодоров
2004 г.
206 страници

“Поетика на прозата” е относително краткообемна, но изказва доста интересни наблюдения над поетиката. Изведените характеристики на криминалния роман и обрамчването на разказите в “Хиляда и една нощ” са представени любопитно и могат да обогатят представите ни за методологията на изработване на такива текстове.

В съдържанието й са включени наблюденията на автора над примитивният разказ в “Одисея”, граматиката на разказа, тайната на разказа и по-специално Хенри Джеймс, “Светият граал” на разказа и много други.

Книгата е пълна с адекватни и интригуващи идеи от света на писането и може да бъде посочена като една от най-приятните в момента в България. За пръв път труда е издаден през 1971 година и сам за себе си твърди, че е най-известното му произведение.

Метаезиковата функция на текста е изпълнена без претенциозни завои в речта и е достъпна за работа, което трябва да признаем е ценно качество на всяка теоретична и анализаторска книга.

Повече за Цветан Тодоров от Уикипедия

No comments:

Най-четени материали