Подготовката на романа

Подготовката на романа
Автор Ролан Барт
2006 г.
640 страници

“Подготовката на романа” поставя множество въпроси съдържащи препратки към различни области от времето и пространството на мисълта и емоционалният свят на пишещият и разбиращият своето съществуване автор. Но това не е книга за подготовката на романа. Това е книга за подготовката на автора.

Макар да има реална и ценна информация за романа основни все пак остават въпроси като: Какво е моето присъствие и място, какви са моите цели и задачи като автор с богата палитра от предложения в какви посоки да търся – всички тези неща могат да бъдат намерени в книгата, както и много други, но те не изчерпват информационния обем на изграждането на романа. Независимо от високата стойност на заложените в книгата идеи авторът не ни помага да се оправим с текста без битка, напротив насърчава конфликта с книгата като оставя някои идеи и препратки недоизказани.

Събраните в книгата лекции не носят яснотата на други трудове на автора и провокират разглезеният съвремен мозък да се откаже от инвестицията да продължи започнатото докрай. Двайсет и първи век започва с богата информационна база, от която черпим без да ни прави впечатление. Тъкмо затова в случаите, в които трябва да си извлечем информация почти насилствено от един текст той ни остава чужд. В забързаното ежедневие, което ни поглъща и все очакваме бързи резултати усилията, които употребяваме за такава по-дългосрочна активност с цел познание са лукс. Сигурно събраните в книгата лекции могат да бъдат много ценни на читател с добра подготовка в тематиката, но за един любознателен ум на “непредубеден” те са твърде заплетени и неефективни.

Повече за Ролан Барт от Уикипедия

No comments:

Най-четени материали