Елегантната вселена

Елегантната вселена
Автор Брайън Грийн
2004 г.
530 страници

“Елегантната вселена” е блестящ пример за научнопопулярна книга свеждаща на понятен и разбираем за широката аудитория език някои от идеите на съвременната физика. Книгата представя теорията на суперструните, която занимава водещи физици на нашето време в тяхното издирване на отговор на въпроси обозначаващи цяла епоха от търсения в развитието на физиката. Проблемите възникващи при съпоставката и допирните точки на квантовата физика и физиката на големите тела днес има вероятно решение, но по-интересното е, че тази сякаш тежка материя е способна да захрани фантазията на непосветения ум и да ни покани на едно пътешествие в света на физиката.

Умело и с чувство за мяра Грийн въвежда необходимите за разбирането на материята понятия от разработките на Айнщайн върху теорията на относителността, работата на Нютон и други бележити фитури за да разберем по-добре кое е ново и така интригуващо. Вечните въпроси за пространството и времето започват да придобиват още по-интересен характер и ни дават основание да си спомним за времето, в което научната фантастика подхранваше апетита и стремежа към ново познание в тези области.

“Елегантната вселена” има филмиран вариант в три епизода. Независимо от това улеснение книгата остава по-изчерпателна и интригуваща. Тя е похвално начинание и заслужава нашето любопитство и време.

No comments:

Най-четени материали