Корпоративен имидж, Здравко Райков

Корпоративен имидж
Автор: Здравко Райков
2001 г.
200 страници

Книгата Корпоративният имидж съдържа информация по следните въпроси: глобализация и корпоративен PR; корпоративен имидж – структура, критерии, характеристики; технология за изграждане на образи; корпоративен имидж в публичното пространство; вътрешна публика; корпоративна култура; мисия; идентичност; черният PR – технологии за разрушаване на образи; черният PR – същност, основни принципи; черният PR – противодействие; корпоративен PR – кризисни ситуации.

В последствие Здравко Райков разработи проблематиката на Черния PR в отделна книга озаглавена “Черният PR”. Също така проблематиката на корпоративният имидж беше разработена и допълнена в една от последните му книги “Корпоративният гражданин”.

No comments:

Най-четени материали