Бял, черен и реверсивен PR, Руси Маринов

Бял, черен и реверсивен PR
Автор: Руси Маринов
2003 г.
164 страници

Тази книга е също от относително по-ранните издания за PR, в които са изложени систематизирано основните понятия от областта. Книгата разглежда следните въпроси: пропаганда, манипулация и черен пъблик рилейшънс; манипулирана комуникация; комуникационни ефекти от пропагандата; черен PR; бял и реверсивен PR; виртуални средства за комуникационно въздействие; техники за защита от високотехнологична манипулация.

Безпорно книгата е ценна и със големият брой примери, подчертаващи и подаващи основание за аргументация над изброените техники или проблематики. Книгата притежава и друго качество, което е свързано със съвместяването интердисциплинарно на опита на много автори предлагащи своите съждения за разнообразни неща свързани с материята.

No comments:

Най-четени материали