Корпоративен гражданин, Здравко Райков

Корпоративен гражданин
Автор: Здравко Райков
2004 г.
460 страници

“Корпоративен гражданин” е книга, която предлага любопитни примери от света на бизнес комуникацията и ролята на корпорацията в развиващият се свят. Тя е твърде интересна с оглед на наблюденията на автора над променящото се общество, в което корпоративният гражданин е част от едно рисково пространство, в което баланса е продукт на познание и приемане на успешният опит на някои компании.

Разгледани са множество наболяли проблеми като екологията, някои социални казуси, безработицата и много други теми, които са преплетени в битието на концепцията за корпоративният гражданин.

No comments:

Най-четени материали