Водораздел, Андрей Фурсов

Андрей Фурсов се наложи като един от блестящите анализатори със силно аналитично мислене и поглед напред в перспективата на предстоящото бъдеще. Той възбуди интереса на милиони хора по света към историческите предпоставки на настоящото турболентно време, в което живеем и успя да даде интригуващи хипотези във връзка с това какво евентуално ни предстои. Не разбирайте, че става въпрос за гадателство. Никой себеуважаващ се учен няма да врачува и да ви каже какво ще се случи. Но е съвсем достатъчно да ви даде посоките, в които следва да очаквате развитието на потенциални проблеми и темите, които следва да държите под внимание. Разбирайте, че съвременната социология и геополитика са пред прага на своеобразно пренаписване на всичко познато. Тоест това, което е било няма да бъде и бъдещето не може да бъде разглеждано само през призмата на предишния опит, защото върви ръка за ръка с нови конструкти. Въпреки това, обаче, Фурсов ви посочва стотиците предпоставки за да се стигне до тук и дава обяснение кога, защо и кой стои за определени световни процеси.

Тази книга, както и "Оргазмът на богомолката" заслужават повече от вашето внимание. Те следва да бъдат четени внимателно и разглеждани като системен подход. Тази книга така увлекателна като четиво е сред задължителните текстове, които мислещият човек не може да си позволи да прескочи. Време е да разберем, че четенето на съвършените любовни романи, които носят не повече от тънко и неангажиращо разнообразие е отминало. Днес турболентността на епохата даде възможност на мислителите и учените да задават изключително ключови въпроси и в търсенето на отговорите ние можем и трябва да ги последваме. Защото водоразделът е неизбежен, той се случва пред очите ни. Не става въпрос за това какво ни харесва да видим, а за това какво е абсолютно наложително да знаем, когато взимаме решения за живота си. 

Обикновените препоръки за това коя книга е стойностна не могат да дадат на читателя достатъчно ясна представа какво го очаква. Дори той да не е съгласен с някои наблюдения на автора, което може да се случи поради тежка предубеденост, то бъдете сигурни, че въпросите, които тази книга ще постави пред вас ще ви поведат на дълго пътешествие. Може би мислооформящо, а може би жизнеоформящо. Казвам го, защото има голям брой хора, които могат да разберат, но не желаят да отворят тези книги. Време е да им дадете шанс и да надникнете в кухнята на това какви процеси стоят зад привидната фасада. Там отзад нещата се назовават с точните думи и няма овъртане, няма политкоректност и красиви лъжи. А само суров и безмилостен аналез.   

No comments:

Най-четени материали