Библиотека раздава всичките си книги за срок от 7 дни безплатно

Библиотеката в Стоуни Страдфорд се оказва застрашена от затваряне, когато градският съвет предприема необичайна кампания. Всички жители са поканени да вземат по 15 книги безплатно за срок от една седмица. Само за няколко дни 16 000 книги са взети от посетителите и библиотеката остава напълно празна.

Грозната гледка на празните рафтове както и огромният възстановен интерес в читателите убеждават Страдфордския съвет да продължи да работи за запазването на библиотеката.

No comments:

Най-четени материали