Нобелови лауреати за литература 1911 - 1920 г.

1911 - Граф Морис Полидор Мари Бернард Метерлинк - "в признание на многостранната му литературна активност и специално за неговите драматургични творби, които се отличават с богатство на въображението и поетически вкус, коит оразкриват, понякога  замаскирани като приказки, едно дълбоко вдъхновение, докато по мистериозен начин призовават читателя да се обърне към собствените  си чувства и стимулират неговото въображение."

1912 - Герхард Йохан Робърт Хауптман - "най-вече с признание за неговото плодотворно, разнообразно и възхитително творчество в  царството на драматическото изкуство."

1913 - Рабиндранат Тагор - "за неговите дълбоко чувствителни, свежи и красиви стихове, които с възхитително умение той е изваял в поетическите си мисли, изразил със свои собствени Английски думи, и  е част от литературата на Запада."

1915 - Ромейн Ролан - "като признание на висшия идеализъм в неговото литературно творчество и на привързаността му към истината и любовта, посредством които той е описал разнообразни човешки същества."

1916 - Карл Густав Вернер фон Хейденщам - "с признание за неговата значимост като водещ представител на една цяла нова ера в нашата литература."

1917 - Карл Адолф Гелегуп - "за неговата разнообразна и богата поезия, която е вдъхновена от висши идеали."

1917 - Хенрих Понтопидан - "за неговите автентични описания на съвременният живот в Дания."

1919 - Карл Фридрих Георг Шпитлер - "с признание на неговият епос, Олимпийска пролет."

1920 - Кнут Петерсен Хамсун - "За неговата монументална творба,  Растеж на пръстта."

No comments:

Най-четени материали