Книгите в източна Азия в древността

Около втори век пр.хр. в източните части на Азия съществуват разнообразни начини за записване на текстове. Разбира се, става въпрос за Китай. Използват се миди, кокали, дървени плочки и коприна. Техниката на писане е включвала отпечатване с дървени плочи. Почти винаги изписването на тези книги е било само от едната страна на материала. По това време се създават и така наречените "пеперудени книги", които представляват дълги плоски дървени или специално изработени пръчки, на които са изписани текстовете. Пръчките са закачени една за друга с въжета и могат да се сгъват на хармоника.

Изобретяването на хартията се датира през първи век сл. хр., но се вярва, че е възможно да е била произвеждана и по-рано. Цай Лун е използвал кора от къпини за да създаде хартиени листове.

No comments:

Най-четени материали