Теория на литературата

Теория на литературата
Автори: Евгения панчева, Амелия Личева, Миряна Янакиева
525 страници
2005 г.

Това издание носи подзаглавие „От Платон до постмодернизма” и тук мога да ви кажа, че ако идеята да четете за развитието на литературата ви носи радост това издание, заедно с книгата „Западно европейска литература” изключително ще ви допадне.

Двете издания няма смисъл да бъдат сравнявани макар на пръв поглед да личи, че материал, който едното обхваща в съвсем грубо 3000 страници, другото разглежда в 525 – това би могло да бъде база за сравнение само за онези, които нямат вкус към четивото. За мен лично е хубаво да се четат и двете, защото ако едното по-подробно разглежда някои аспекти, другото дава много ясна логическа последователност, бързо организираща се и подреждаща се в ума. Детайли и структура имат и двете – трудно е да ги сравняваме.

Според мен изданието е подходящо не само за специалисти, които имат някакъв допир с литературната история и теория, но дори за хора, които просто изпитват любопитство към световната култура и нейното развитие. Изкуствата се развиват успоредно и е много любопитно когато започнеш да създаваш свои собствени паралели между отделните области.

Забележително е, че се даде възможност на подобни амбициозни начинания да срещнат широката публика и трябва да се признае, че са плод на огромен труд и съдържат познание, което определям като безценно дори само за общата култура.

No comments:

Най-четени материали