Древна Гърция

Древна Гърция

Автор: димитър Попов
270 страници
2000 г.

Тази книга дойде като логично продължение на интереса ми към Египет. Или може би няма значение кое от двете ще прочетете първо, но все пак нека Египет мине пръв за да оцените разпокъсаността на гръцките полиси около 1000 години преди христа и възникването на минойската култура 2000 години преди христа.

Книгата прави чудесен преход от минойска, после към Ахейска Гърция, проследява развитието на няколко от най-значимите полиси – Спарта, Атина, разглежда войната с персите, оформянето на демокрацията, преминава през пелопонеските войни и достига до времето на античноста около ІV в пр. Христа.

И ако имате възможност да прочетете впосрледствие за Келтите и за римляните ще видите, че древногръцката култура, макар и прекрасна, не е единствената, която блести на европейският континент. Освен това времето на великите герои от годините преди и около 1000 година описани в Одисея са времена на не само на велики дела, но и на обирджийство. Войни се обединяват, нападат даден полис и го обират, избиват и поробват. След това се обединяват други полиси, нападат трети – това е доста опростена и грубо представена картина на събитията, която се опитвам да създам, но във книгата нещата са финни, много приятно разказани, логично следящи отделни културни тенденции и определено може да се каже, че си заслужава да й отделите време. Още повече, че книгата не е скъпа, а запълва една празнина в исторически план, която може да бъде запълнена и от други източници, но на мен тази книга определено много ми хареса. Едиствено не мога да си спомня дали примера за обрджийството, който ви дадох, е мнение на автора или мое лично мнение, по-скоро мисля, че е мое лично мнение. Отделете й време – книгата е хубава.

No comments:

Най-четени материали