Семиотични тетрадки - Част І

Семиотични тетрадки - Част І
Автор: Кристиан Банков
126 страници
2001 г.

Ако се интересувате от полето на семиотиката определено си струва да прочетете Семиотични тетрадки „Част І” в които по един питателен и разбираем начин са изведени основните линии, в които се развива модерната днес наука семиотика.
Всеки автор, който се стреми да говори по същество е дълбоко уважаван от мен, още повече, че в дни, в които информацията е твърде много е редно да подбираме четивата внимателно. Книгата е въвеждащ курс и информацията в нея може да бъде намерена и на други места, но ако търсите по-пряк път към познанието можете да го получите от нея. Тя няма да ви затормози с прекалени излишества, но върви по същество.

Представени са в основни параметри понятия от полето на семиотиката, Сюсюр, Пърс, Интерпретацията на текста, Проп, Греймас, Барт, Еко и Лотман. Предложени са и примерни анализи, които дават конкретна представа за това как функционира една семиотична рамка, което е прекрасно.

Определено много хубаво четиво.

No comments:

Най-четени материали