Идентификация по езика, Михаил Виденов

Идентификация по езика
Автор: Михаил Виденов
290 страници
2007 г.

Книгата представя лингвистиката от гледна точка на специфичната работа в областта на криминалистиката. Така се обособява едно интердисципли-нарно поле, наречено кримолингвистика предназначено за обогатяване на познанията на криминалистите над проблемите и въпросите с говора на разследваните лица. Автора подчертава, че този текст няма за цел толкова да въведе следователите в областта на лингвистиката колкото да ги информира за конкретни изводи по отношение на говора на индивидите и така да им даде възможност да боравят с тази информация в своята работа.

Книгата е изключително приятна за четене и предлага набор от полезна информация, която може да обогати познанията не само на криминалистите, но и на специалисти от други области. Ако се зачетете ще видите конкретни наблюдения над разликите между “мъжки и женски” говор, например, възрастови разлики, диалект и много други въпроси касаещи това как се идентифицира едно лице по говора му.

В книгата са обособени като основни раздели: съвременната българска езикова ситуация, форми на съществуване на днешния език и методика за анализ на речта. Книгата включва и кратък терминологичен речник, който съдържа основните лингвистични термини използвани в изложението, което значително улеснява четящият.

No comments:

Най-четени материали