История на антропологията, Томас Хиланд Ериксен, Фин Сиверт Нилсен

История на антропологията
Автори: Томас Хиланд Ериксен, Фин Сиверт Нилсен
260 страници
2006 г.

Книгата ни предлага един приятен преглед на историческото възникване и оформяне на антропологията като наука както и нейното развитие до наши дни. Безспорно за обогатяване на културата ни в областта на антропологията тази книга може да бъде изключително полезна.

Навярно за някои тя няма да е толкова любопитна колкото книгата на Ричли Крейпо, тъй като двете са твърде различни като подход и предмет на изследване, но за други, които се нуждаят да обогатят представите си за възникването и развитието на тази наука книгата може да бъде приятен събеседник. Понякога не само резултатите са интересни, но и това как се е стигнало до тях е интригуващо.

No comments:

Най-четени материали