Йероглифът на киното, Андроника Мартонова

Йероглифът на киното
Автор: Андроника Мартонова
240 страници
2007 г.

„Йероглифът на киното” е книга за съвременното източноазиатско кино. Текстът изследва образци от японската, китайската, хонконгската, тайванската, виетнамската, южнокорейската и тайландската кинематографии в контекста на източната култура, изкуства и традиция. „Йероглифът на киното” анализира и проблема “традиционно-съвременно” в азиатската филмова култура от последните 10-15 години. В търсене на общото между кинопроизведенията се проследяват взаимодействията с традиционната за региона литература, поезията, древните теоретични трактати, стилистичните закони на живописта, театралните и музикалните форми.
Книгата е написана достъпно за всички читатели, в стил търсещ златната среда между академичния изказ и живия, разбираем език.

No comments:

Най-четени материали