Религията на древен египет, Теодор Леков

Религията на древен египет
Автор: Теодор Леков
376 Страници
2007 г.

Рецензия Вера Дахер

Книгата разглежда египетската космогония като започва от светът на боговете, представата за бога, клрасификация на божествата, топография на култа към боговете, митовете, като освен тях обръща внимание и на светът на хората и сътворението на светът. Книгата има забележителна библиография, което прави впечатление.

Книгата предлага много информация по тези и други въпроси и е достъпна за широката публика. Книгата съдържа безценен речник съдържащ най-важните термини, които са нагледно представени с тяхното йероглифно изписване.

No comments:

Най-четени материали