Homo Ludens, Йохан Хьойзинха

Homo Ludens
Автор: Йохан Хьойзинха
327 страници

Тази книга е известна на много преподаватели и студенти от областта на хуманитарните науки. Книгата съдържа много интересни наблюдения над играта и игровите роли, които поемаме бидейки социални животни, човекът като участник в играта, видовете игри, фундамента на играта в човешката култура и много други любопитни въпроси касаещи „играещият човек”.

В езика, войната, философията и други авторът търси основите на духовната и материална култура на човека, както се споменава в предговора, и това отразява действително фундамента на изследването.

Но можем да признаем, че и Хьойзинха като много други автори се е задълбочил на някои места в украсяването на текста като по този начин е допуснал наличието на беизинтересни пасажи и части, които натоварват и нараняват удоволствието от четенето. В крайна сметка не е задължително едно научно изследване да звучи сложно за да ни каже важни неща, а в тази книга след стотната страница се усеща напрежение и излишно натежняване на езика на изложението.

Въпреки това малко съзнателно отклонение Homo Ludens е прекрасна книга, която може да обогати любопитния ум и предоставя огромно богатство на читателя.

No comments:

Най-четени материали