Бащата на манипулацията

Бащата на манипулацията
Автор Лари Тай
София 2000 г.
270 страници

Книгата представя любопитни факти от разработките на Едуард Бернайс, наричан още “Бащата на манипулацията”. Още в началото на миналия век в Америка Едуард Бърнайс разработва пропагандни програми обслужващи правителствени и корпоративни цели. Неговите разработки са поставили фундаментални въпроси пред общността на специалистите по връзки с обществеността.

Според последни проучвания се счита, че Едуард Бърнайс е един от хората отговорни за това, че жените днес пушат. Моделирането на този културен пласт в мисленето на обществото е довело до много спорни моменти в обсъждането на вродени болести при деца на жени пушачи. Въпреки, че до края на живота си Бърнайс отрича, записки по подобни негови разработки са открити и достъпни за изследователите.

Книгата е щедра в примерите и представя една богата картина на практиката от времето на Бърнайс, а и на професията в един от нейните аспекти. Би могла да бъде полезна не само на тесните специалисти, но и на хора, които се вълнуват от начина на възникване на някои актуални и днес идеи и тяхното развитие. Безспорно книгата е една от най-добрите в областта на ПР на българския пазар.

1 comment:

Anonymous said...

Тази книга ми е в списъка "Прочети".

Най-четени материали