Характери, Жан дьо Лабрюйер

Характери
Автор: Жан дьо Лабрюйер
1976 г.
440 страници

За съжаление съпоставките между Характерите на Теофраст и тези на Лабрюйер са малко пресилени в старанието на някои наблюдатели да изведат Лабрюйер като последовател в анализа на човешките характери от ранга на Теофраст. Миниатюрите на Лабрюйер имат по-скоро вид на наблюдения, на размисъл и не са толкова добре оформени като предхождащите ги с около 2000 години разкази на Теофраст.

Основната разликата се състои в това, че Лабрюйер се е съсредоточил да набележи посоки, разновидности, краткословни идеи за различията в характерите, но те са неизчерпателни на много места. Като критика към труда му може да се посочи, че той бидейки последващ труда на Теофраст би трябвало да надгражда и да се съобрази с постигнатото качество на изложението и формата. В този смисъл той не постигнал повторение на успеха на разказите на Теофраст и тежко звучащият брой на предложените материали (в размер на 1500 характера) е леко подлъгващ. Наистина на фора на 30-те миниатюри звучи внушително, но не е до там добре разработено тъй като борави само с по няколко щриха.

От друга страна труда на Лабрюйер все пак е един от малкото опити да бъде повторено намерението на Теофраст да се опишат човешките нрави и характери и заслужава своето място на интересна и значима книга. В текстовете има изобилие от хрумки и коментари към проявленията на човешките нрави понякога разказано и в аз-форма, което придава и определена комичност.

No comments:

Най-четени материали