Жаргони

Жаргоните възникват в групи, които съзнателно се опитват да се отцепят от останалата част от населението и обособят като единица. Жаргоните се делят на тайни говори, групови говори и класови говори.


            Така обособихме две основни неща, които знаем за езика: Първо речта на персонажите в киното борави с естествените езици (тук казваме езици не за друго, а защото не рядко в българското кино се използват фрази на чужд език) и второ естественият език включва в себе си книжовният език, дилектите, социолектите, професионализмите и жаргона.

            Към това можем да добавим, че съществува понятие вторични езикови системи, които в общи линии добавят тезариуси към системата на естественият език и имат за цел да го обогатят. Такива са вече споменатите социолекти, професионализми и други моделиращи езикови системи.  

из докторантура на Хелиана Стоичкова
"Моделиране на Уникалността - Функции на речта в изглаждането на атрактивни персонажи в българската сценаристика" 

No comments:

Най-четени материали