Студент отпечатва част от Уикипедия в книга

Книгата, която виждате има 5000 страници и съдържа почти 0.01% от съдържението на онлайн енциклопедията Уикипедия.

Уикипедия съдържа над 3 милиона статии. Изчислено е, че ако цялата уикипедия бъде отпечатана на хартия четивото ще се равнява на 952 тома на енциклопедия Британика.

No comments:

Най-четени материали