"Съкровище" - тайни съобщения в артистичен отпечатък

Автора на тази творба  Мат Киндт ни споделя, че "Съкровище" е името на колекция от 15 двуцветни отпечатъка върху страница 1295 от книгата "Мистерии в Париж". Отпечатъците са идентични, но ръчно са закодирани различни послания на всяко от 15-те копия и това ги прави уникални.

Какви са посланията и как са закодирани? Съвсем естествено автора запазва в тайна.

1 comment:

pipi said...

Необходими са , за да има познание и синхронизиране във пространството и времето

Най-четени материали