Излезе "Голям европейски роман" на Кун Петерс

В момента чета новата книга на Кун Петерс "Голям европейски роман" и се ровя в лабиринта на преосъзнаването на европейската идентичност чрез разкази за местности, кратки описания на срещата с различни хора от различните държави. Много интересно е как през очите на автора различното се преповтаря в търсене на различното - откъслечни думи, колекциониране на странности, на обичаи, коментиране на дребни национални прояви и характеристики - всичко това обобщено в търсене на новото.

През цялото време докато го чета, а аз продължавам напред в текста, и аз на свой ред се опитвам да си обясня - кое е изначално характеризиращо европейският дух и кое в този европейски дух се променя? Защото ако старият континент винаги е бил свързан с изкуството, с категоричните разлики в националността и културни белези от разнообразен характер - днес във все повече глобализиращият се свят кое се явява основна характеристика и как тя се променя?

Зад фасадата на едно маркетингово проучване стои не просто търсене на икономическото идмерение на промяната, не просто изменението в потребителските навици, но се прави опит да се даде обща картина на новия "стар" свят. Фирма предлагаща рекламни подаръци започва да губи пазара си - идва логичният въпрос - защо вече не е модерно да се правят корпоративни подаръци, защо и как се разменят подаръците - има ли промяна като цяло в мисленето на хората - Кун Петерс ни води по тази пътека и може да се каже, че тя криволичи между разнообразни изводи на всяка крачка от неговото пътуване.

No comments:

Най-четени материали