Кодекса на Серафинианус

Изумителна и изненадваща книга написана през периода от 1976 до 1978 г. от италианския худжник, архитект и дизайнер Луиджи Серафини. Книгата описва паралелен, чужд, успореден свят, в който живеят неузнаваеми същества изобразени с купища рисунки, изработени от автора. Изписана е с криптиран текст, който до ден днешен не е разчетен и продължава да бъде мистерия. Автора отказва да каже дали това е код на чужд език или това са произволно сглобени знаци с цел текста да изглежда извънземен.

Книгата има 11 глави, които са разделени на две части и е дълга около 360 страници. Първата част се занимава с флората и фауната като разказва за различни видове и природата. Втората част се занимава с хуманитаристиката, което включва различни аспекти от живота на хората като история, култура, архитектура, кухня, облекло и т.н.

No comments:

Най-четени материали