Книга на мъртвите, Египет

Тази книга е изключително интересен културен фрагмент, който е успял да достигне до нас от древноегипетския свят. "Книга на мъртвите" не е една книга или едно място, където текстовете й са записани, но се намира както на папируси така и по стените на гробниците на много места. Книгата включва молитви и заклинания за възкръсването на душата на починалите, за спокойният й път към света на мъртвите и обратно. (което е само част от нейното съдържание и поради тази причина много от изследователите чисто теоретично на лексикално ниво се придържат към употребата на "глави" от книгата на мъртвите, а не молитви и заклинания.

Самото име "Книга на мъртвите" е един по-общ начин да се назоват тези текстове тъй като директните преводи на заглавието са малко по-различни - "Изговаряне на възникване (въздигане) през деня", което включва изговарянето на молитвите за излизане през деня. Това показва, че те са рецитирани и четени на глас. Самите молитви, заклинания или "глави" се организират около четири по-основни теми:

1 - 16 глава
починалият влиза в гробницата, спуска се в подземният свят и там тялото възобновява своите сили и способност да говори

17 -  63 глава
разказва се за произхода на боговете, починалите се връщат към живота за да могат да се изправят и да се преродят със сутрешното слънце

64 - 129 глава
мъртвият пътува през деня по небето като един от благословените мъртви. С идването на вечерта пътува обратно към света на мъртмите за да се изправи пред Озирис

130 - 189 глава
реабилитиран мъртвият получава сила и става един от боговете. Там се говори за амулети, храна, важни места.

Нито един от откритите папируси или текстове по гробниците не включва всичките глави. На някои места текстовете са различни поради предпочитания или настроения на деня. Фрагменти и глави от нея се намират на много места, тя не е една окончателна цялост, която винаги е една и съща навсякъде. Това съобразено с факта, че все пак става въпрос за някаква цялост - съвкупност от определен брой части е интрегуващо. Книга, която е предназначена за четене на глас от живите и мъртвите за да могат мъртвите да възкръсват е предизвикателна като концепция, като вярване и като начин на реализиране, на осъществяване на самата книга.

No comments:

Най-четени материали