Българска митология - енциклопедичен речник

Българска митология - енциклопедичен речник
Автор: Анани Стойнев, Димитър Попов, Маргарита Василева, Рачко Попов
2006 г.
370 страници

Речника може да бъде много ценен за хора, които имат желание да се запознаят с българските вярвания, митове, култура и легендарни личности. Като справочен апарат речника ни дава възможността да усвоим синтезирана от авторите информация и така да си спестим много време.

Хубаво е да споменем, че статиите са дълги и предоставят множество любопитни факти от културните напластявания по нашите земи. Има купища препратки и си струва да ви е под ръка ако ви харесва да любопитствате.

Разбира се както отбелязват и авторите на речника той може да бъде полезен при изучаване на исторически съчинения, фолклорни и етнографски трудове, а също и при народоведски изследвания.

No comments:

Най-четени материали