Речник на научните термини, Е.Б. Уваров и Алън Айзакс

Речник на научните термини
Автори: Е.Б. Уваров, Алън Айзакс
1992 г.
640 страници

Като всеки речник това издание е безценно със своят справочен апарат, който изглежда огромен. Разбира се, че ще се намерят термини, които не са влезли в него, веднъж поради бурното развитие на някои науки и втори път поради необятността на полето, което авторите са си поставили за цел да изследват.

Речника обхваща областта на науките биология, химия, физика, математика, астрономия, и закача интердисциплинарно и други науки. В него са включени 6500 термина с ясна и коректна информация за значението. Би могъл да бъде чудесен събеседник на всички учащи и занимаващи се с тези науки.

No comments:

Най-четени материали